Ludvigsborg växer till sig om Hörby om Höör Kontakta oss Länkar

Ludvigsborg växer till sig!

Ludvigsborg är en by med blandad ny och gammal bebyggelse. Kommunens planering är att Ludvigsborg skall växa från dagens ca 1000 invånare till det dubbla.

Mitt i Skåne!

Ludvigsborg är en tätort i Hörby kommun i Skåne län, belägen mellan Hörby och Höör, öster om Ringsjöarna.

Bo i ett naturskönt kulturlandskap!

Det aktuella området som nu planeras att bebyggas är beläget väster om Fulltoftavägen och centralt i samhället. Området utgörs av ett större sammanhängande beteslandskap, som sluttar svagt åt söder. I ena kanten rinner en bäck. Söder om området finns en 2,5 ha stor damm, vilken utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Lövträd, främst al och björk, men även ek växer runt och i närheten av dammen. Området gränsar till Fulltofta strövområde.

Häggenäs 2:8 i Ludvigsborg.

Planen möjliggör en utbyggnad av 31 villor med individuell utformning. Tomterna är terrasserade, vilket medför en lägre kostnad för markarbetet i startskedet. På 12 av tomterna planeras för mindre marklägenheter.

Tag chansen och hitta ditt smultronställe här i Ludvigsborg!

Pendlingsvänligt!

Till tätorten Hörby är det ca 8 km och till Höör ca 7 km. I Hörby finns mycket bra bussförbindelser med täta avgångar till Lund, Malmö och norrut till Krisitanstad. I Höör finns bra tågförbindelser för pendling både söderut till Lund, Malmö och Köpenhamn samt norrut mot Hässleholm och Kristianstad.

Byn där du har nära till ”allt”!

Avstånd till skola, affär, bensinstation och busshållplats är korta. Cykelväg planeras från området till skola som ligger strax sydost om området. I byn finns en ICA Nära-butik. En aktiv byförening finns i Ludvigsborg.

Barnvänligt!

Det finns även en friskola med förskola och upp till årskurs 6, ett fritids och ett dagis. Högstadium i Hörby.

 

Ludvigsborg...?

Ludvigsborg är en tätort i Hörby kommun i Skåne län, belägen mellan Hörby och Höör, öster om Ringsjöarna. Avstånd till Ringsjön och Häggenäset är ca 2 km.

År 1889 byggdes järnvägen mellan Hörby och Höör och därmed fick Häggenäs en järnvägsstation och poststation, som gavs namnet Ludvigsborg, ett namnval, som ortsborna tyckte var lite märkligt. Kanske fann ”järnvägsgubbarna” Ludvigsborg förnämligare än det mer jordnära Häggenäs. Järnvägen och den därmed följande poststationen blev upphovet till byn Ludvigsborg, som således inte är mer än lite över 100 år gammal.

(Innehållet är lösryckta fragment taget från boken Fulltofta Sockenbok 1999, som är utgiven av Fulltofta hembygdsgrupp)